Javni poziv za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

Javni poziv za prijem u radni odnos na određeno vrijeme provedbom mjere “JAVNI RAD“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Planirani broj radnika: 7
Radno vrijeme: puno radno vrijeme
Vrsta zaposlenja: na određeno

Ciljane skupine:
• bez obzira na duljinu prijave u evidenciju: hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, žrtve seksualnog nasilja u ratu, hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe uključene u probaciju, osobe bez stečene kvalifikacije, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom, kao i članovi njegove obitelji, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i slično, liječeni ovisnici o drogama, osobe koje su završile sa služenjem zatvorske kazne u posljednjih 6 mjeseci, Romi, beskućnici/e, osobe koja pripadaju etničkoj manjini i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšale izglede za pristup stalnom zaposlenju
• mlade osobe do 29 godina prijavljene u evidenciju do 4 mjeseca
• mladi do 25 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 6 mjeseci
• mladi do 29 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 12 mjeseci
• osobe starije od 50 prijavljene u evidenciju dulje od 6 mjeseci
• osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više godina

Potrebno je priložiti:
1.preslik osobne iskaznice
2.OIB
3.Kontakt telefon

Traženi dokumenti podnose se u Općinu Bilje, Bilje, K.Zvonimira 1b.
Rok prijave je 7 dana od dana objave na stranicama Zavoda za zapošljavanje

Obavijest o raspisanim natječajima Osječko-baranjske županije

U privitku je popis svih natječaja kao i link gdje su svi objavljeni: http://www.obz.hr/index.php/natjecaji-i-javni-pozivi-u-tijeku.

Rok prijave 01. 05. 2019.

 1. J A V N I   P O Z I V za sufinanciranje projekata sanacije, obnove ili izgradnje sakralnih objekata na području  Osječko-baranjske županije u 2019. godini

Rok prijave: 31. 10. 2019.

 • J A V N I  P O Z I V za prikupljanje zahtjeva za dodjelu potpore za opremanje hladnjača za prihvat mesa divljači na području Osječko – baranjske županije u 2019. godini
 • J A V N I  P O Z I V za prikupljanje zahtjeva za dodjelu  potpore za pokriće troškova isplate šteta od divljači na području Osječko – baranjske županije u 2019. godini
 • J A V N I  P O Z I V za prikupljanje zahtjeva za dodjelu  potpore za unos divljači u zajednička lovišta na području Osječko – baranjske županije u 2019. godini
 • J A V N I  P O Z I V za prikupljanje zahtjeva za dodjelu  potpore za sudjelovanje na manifestacijama na području Osječko – baranjske županije u 2019. godini
 • J A V N I  P O Z I V za prikupljanje zahtjeva za dodjelu  potpore za ozakonjenje lovačkih kuća na području Osječko – baranjske županije u 2019. godini
 • J A V N I  P O Z I V za prikupljanje zahtjeva za dodjelu  potpore za unaprjeđenje lovne infrastrukture i nabava opreme za sprječavanje šteta od divlječi na području Osječko – baranjske županije u 2019. godini
 • J A V N I  P O Z I V za prikupljanje zahtjeva za dodjelu potpore za razvoj i unaprjeđenje lovnog turizma na području Osječko – baranjske županije u 2019. godini
 • J A V N I  P O Z I V za prikupljanje zahtjeva za dodjelu  potpore za kupovinu zemljišta za osnivanje remiza za divljač na području Osječko – baranjske županije u 2019. godini
 • J A V N I   P O Z I V za sufinanciranje materijalnih rashoda za provedbu aktivnosti u vjerskim zajednicama na području Osječko-baranjske županije u 2019. godini

Rok prijave: 15. 11. 2019.

 1. J A V N I  P O Z I V za dodjelu potpora iz Proračuna Osječko-baranjske županije u 2019. godini dobrovoljnim vatrogasnim društvima za organiziranje i sudjelovanje na nacionalnim i međunarodnim vatrogasnim natjecanjima i drugim vatrogasnim manifestacijama

Rok prijave: 1. 12. 2019.

 1. J A V N I  P O Z I V za dodjelu potpora za sudjelovanje u programima kvalitete i stvaranja robne marke poljoprivrednih proizvoda na području Osječko-baranjske županije
 2. J A V N I  P O Z I V za dodjelu potpora za promotivne mjere u korist poljoprivredne proizvodnje na području Osječko-baranjske županije
 3. J A V N I  P O Z I V za dodjelu potpora u preradi poljoprivrednih proizvoda na području Osječko-baranjske županije
 4. J A V N I  P O Z I V za dodjelu potpora za istraživačke projekte u poljoprivredi na području Osječko-baranjske županije
 5. J A V N I  P O Z I V za dodjelu potpora za dobrobit životinja na području Osječko-baranjske županije
 6. J A V N I  P O Z I V za dodjelu potpora za poticanje izvrsnosti u proizvodnji mlijeka na području Osječko-baranjske županije
 7. J A V N I  P O Z I V za dodjelu potpora za unaprjeđenje genetskog potencijala u stočarstvu na području Osječko-baranjske županije
 8. J A V N I  P O Z I V za dodjelu potpora za očuvanje tradicionalne proizvodnje i razvoj tržišta autohtonih proizvoda na području Osječko-baranjske županije
 9. J A V N I  P O Z I V za dodjelu potpora za kontrolu plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima na području Osječko-baranjske županije
 10. J A V N I  P O Z I V za dodjelu potpora oštećenicima u slučaju elementarne nepogode na području Osječko-baranjske županije
 11. J A V N I  P O Z I V za dodjelu potpora mladim poljoprivrednicima na području Osječko-baranjske županije
 12. J A V N I  P O Z I V za dodjelu potpora za uzgoj i držanje, te kupovinu uzgojno valjanih grla u stočarstvu na području Osječko-baranjske županije

Rok prijave 15. 12. 2019.

 • J A V N I  P O Z I V za dodjelu potpora za manifestacije na području Osječko-baranjske županije

Rok prijave: 31. 12. 2023.

 • JAVNI POZIV za kreditiranje ustanova, udruga i drugih neprofitnih organizacija iz projekta „Pomoć u realizaciji projekata sufinanciranih iz EU programa“

Informacije o raspisanim natječajima za poljoprivrednike i udruge

Plan natječaja za Program ruralnog razvoja u 2019. godini

Objavljen je indikativni plan natječaja za Program ruralnog razvoja u 2019. godini.

Izvor i više informacija: https://ruralnirazvoj.hr/plan-objave-natjecaja/

INFO DANI – Drugi poziv na podnošenje projektnih prijedloga Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020

Informativna radionica za potencijalne prijavitelje s područja Osječko-baranjske, Virovitičko-podravske, Vukovarsko-srijemske i Požeško-slavonske županije održat će se u Osijeku, 12. ožujka 2019. s početkom u 10 sati (Županijska vijećnica, Županijska 4, Osijek).

Forum za traženje partnera održat će se 13. ožujka, od 14 do 16 sati, u Kaposváru (Somogy-Flandria Inkubátorház, 7400 Kaposvár, Ond vezér út 1).

Izvor i više informacija: http://www.huhr-cbc.com/en/newsletter-read/second-call-information-days-and-partner-search-forum/90/

INFO DANI o natječajima za dodjelu financijskih sredstava projektima i programima organizacija civilnoga društva iz javnih izvora u 2019. godini

Ured za udruge, u suradnji s tijelima državne uprave – davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora, organizira Info dane o natječajima za financiranje projekata i programa organizacija civilnoga društva iz sredstava Državnog proračuna RH i fondova EU u 2019. godini. Info dani 2019. održat će se 21. i 22. veljače 2019. u Velikoj dvorani Ministarstva znanosti i obrazovanja (Donje Svetice 38, Zagreb).

Izvor i više informacija: https://udruge.gov.hr/vijesti/info-dani-o-natjecajima-za-dodjelu-financijskih-sredstava-projektima-i-programima-organizacija-civilnoga-drustva-iz-javnih-izvora-u-2019-godini/4919

Izdvojeni natječaji i ostale informacije; 31.01.2019.

Informativna radionica u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga za izgradnju pristupnih mreža sljedeće generacije u NGA bijelim područjima, 5.02.2019., Slavonski Brod

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije organizira informativnu radionica za Poziv na dostavu projektnih prijedloga za izgradnju pristupnih mreža sljedeće generacije u NGA bijelim područjima (Europski fond za regionalni razvoj – Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.. Radionica će se održati u utorak, 5. veljače 2019. od 11 – 16 sati, Velika dvorana županijske komore HGK (prizemlje), ulica Matije Mesića 2, Slavonski Brod.

Cilj radionice je upoznati sudionike s prihvatljivošću prijavitelja i partnera na predmetni Poziv, s kriterijima odabira, procedurama podnošenja projektnih prijedloga, ocjenjivanja te približiti postupak odabira projekata za izgradnju pristupnih mreža u bijelim NGA područjima. Rok za prijavu na radionicu: do 4. veljače 2019.

Izvor i više informacija: https://strukturnifondovi.hr/informativna-radionica-u-okviru-poziva-na-dostavu-projektnih-prijedloga-za-izgradnju-pristupnih-mreza-sljedece-generacije-u-nga-bijelim-podrucjima/

http://info.bilje.hr/doc/Izdvojeni_natjecaji_3112019.pdf

S poštovanjem,

Javna ustanova Županijska razvojna agencija Osječko-baranjske županije