Nacrt II. statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Bilje

Općina Bilje, temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama          (Narodne novine: 25/13, 85/15, dana 29.05.2017.g. objavljuje poziv za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu II. statutarne  odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine BiljePoziv na sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu  II. statutarne  odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Bilje

Nacrt 2. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Bilje

Obrazac sudjelovanja