Natječaj za sufinanciranje športskih programa, vjerskih zajednica i civilnih udruga

ŠPORTSKE UDRUGE

Središnji državni ured za šport   raspisao je Natječaj za sufinanciranje športskih programa poticanja lokalnog športa i športskih natjecanja u 2018. godini.

Najmanji iznos sufinanciranja po programu koji prijavitelj može ugovoriti je 10.000,00 kuna, a najveći 120.000,00 kuna.

Na Natječaj se može prijaviti pravna osoba iz sustava športa –udruga koja je osnovana sukladno Zakonu o udrugama („Narodne novine“, broj: 74/14 i 70/17) i Zakonu o sportu („Narodne novine“, broj: 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16) koja ispunjava sve uvjete Natječaja navedene u Uputama za prijavitelje.

Središnji državni ured za šport sufinancirat će športske programe po sljedećim programskim područjima:

1.Poticanje programa bavljenja amaterskim športom i športskom rekreacijom;

2.Poticanje programa organiziranja športskih natjecanja i odlaska na međunarodna športska natjecanja;

3.Poticanje programa obuke neplivača;

4.Poticanje programa organiziranja međunarodnih športskih konferencija

Detalji natječaja nalaze se na slijedećoj poveznici:

 https://udruge.gov.hr/natjecaji-129/tijela-drzavne-uprave/sredisnji-drzavni-ured-za-sport-objavio-natjecaj-za-sufinanciranje-sportskih-programa-poticanja-lokalnog-sporta-i-sportskih-natjecanja-u-2018-godini/4576

 Rok za prijavu je 31.3.2018.

UDRUGE, VJERSKE ZAJEDNICE I NEPROFITNE ORGANIZACIJE 

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku raspisalo je Natječaj za dodjelu jednokratnih financijskih podrški za 2018. godinu, u vrijednosti od 20.000,00 kuna do 80.000,00 kuna.

 Prihvatljivim prijaviteljima smatraju se:

– udruge osnovane temeljem Zakona o udrugama (Narodne novine, broj 88/01, 11/02 i 74/14.), upisane u Registar udruga, vjerske zajednice koje djeluju kao pravne osobe i osnovane su sukladno Zakonu o pravnom položaju vjerskih zajednica (Narodne novine broj 83/02), upisane u Registar vjerskih zajednica, kao i druge neprofitne pravne osobe upisane u odgovarajući upisnik,

– svi prijavitelji moraju biti upisani su u Registar neprofitnih organizacija te udovoljavati općim uvjetima ovoga Natječaja.

Cilj Natječaja je jačanje kapaciteta udruga u području razvoja socijalnih usluga i interventna pomoć udrugama posebice onima koje provede aktivnosti u zajednicama s manje mogućnosti kao što su jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave na otocima te područjima na kojima nisu organizirane takve aktivnosti ili na kojima su jedini ili ključni nositelji takvih aktivnosti.

Detalji natječaja nalaze se na slijedećoj poveznici:

http://www.mdomsp.hr/istaknute-teme/natjecaji-udruge-zaposljavanje-eu-fondovi/udruge-1698/natjecaji-u-2018-godini/natjecaj-za-dodjelu-jednokratnih-financijskih-podrski-za-2018-godinu/8894

Rok za prijavu je kontinuirano tijekom 2018. godine ili do isteka dostupnosti osiguranih financijskih sredstava. 

UDRUGE 

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva   raspisala je POZIV ZA ISKAZ INTERESA za inicijalnu suradnju u području provođenja prijenosa znanja i iskustava iz Republike Hrvatske na međunarodnoj razini – Znanje bez granica (A)               

Visina financijske podrške:

najviši iznos financijske podrške Nacionalne zaklade ne smije preći 70% ukupnih troškova sudjelovanja na međunarodnom skupu.

Na Poziv se mogu prijaviti:

•udruge registrirane u Republici Hrvatskoj

Na ovaj Poziv moguće je poslati prijavu za inicijalnu suradnju za provođenje:

RAZMJENE ZNANJA KROZ SUDJELOVANJE NA MEĐUNARODNIM SKUPOVIMA

Detalji natječaja nalaze se na slijedećoj poveznici:

 https://zaklada.civilnodrustvo.hr/podrska/pregled-podrski

Rok za prijavu je do isteka ukupno planiranoga iznosa za podrške u 2018. godini,  a najkasnije do 10.11.2018.  

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva raspisala je POZIV ZA ISKAZ INTERESA za inicijalnu suradnju u području sudjelovanja međunarodnih stručnjaka i stručnjakinja na skupovima u Republici Hrvatskoj – Znanje bez granica (B)               

Visina financijske podrške:

najviši iznos financijske podrške Nacionalne zaklade ne smije preći 70% ukupnih troškova sudjelovanja na međunarodnom skupu.

Na Poziv se mogu prijaviti:

• udruge registrirane u Republici Hrvatskoj

Na ovaj Poziv moguće je poslati ponudu za inicijalnu suradnju za provođenje:

RAZMJENE ZNANJA KROZ DOLASKE MEĐUNARODNIH STRUČNJAKA U REPUBLIKU HRVATSKU

Detalji natječaja nalaze se na slijedećoj poveznici:

https://zaklada.civilnodrustvo.hr/podrska/pregled-podrski

Rok za prijavu je do isteka ukupno planiranoga iznosa za podrške u 2018. godini,  a najkasnije do 10.11.2018.

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva raspisala je POZIV ZA ISKAZ INTERESA za inicijalnu suradnju u području sudjelovanja predstavnika/predstavnica udruga u radu tijela međunarodnih organizacija i/ili institucija  – Znanje bez granica (C)           

Visina financijske podrške:

najviši iznos financijske podrške Nacionalne zaklade ne smije preći 70% ukupnih troškova sudjelovanja na međunarodnom skupu.

Na Poziv se mogu prijaviti:

•udruge registrirane u Republici Hrvatskoj

Na ovaj Poziv moguće je poslati ponudu za inicijalnu suradnju za provođenje: PREDSTAVLJANJA REPUBLIKE HRVATSKE KROZ SUDJELOVANJE NA SASTANCIMATIJELA MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA I/ILI INSTITUCIJA

Detalji natječaja nalaze se na slijedećoj poveznici:

https://zaklada.civilnodrustvo.hr/podrska/pregled-podrski

Rok za prijavu je do isteka ukupno planiranoga iznosa za podrške u 2018. godini,  a najkasnije do 10.11.2018