Izvješće o provedenom javnom izlaganju programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Bilje

Na temelju članka 29. stavak 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ( Narodne novine broj:20/18.) Prijedlog Ispravljenog  Programa raspolaganja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Bilje  bio je izložen na javni uvid u trajanju od 15 dana, u vremenu od 10  do  24. lipnja 2019.g. u sjedištu Općine Bilje te na web stranici Općine Bilje ( dalje u tekstu prijedlog Programa) .

Obavijest o javnom uvidu bila je objavljena u lokalnom tisku Glasu Slavonije

Za vrijeme trajanja javnog uvida na prijedlog Programa zaprimljen je jedan pisani prigovor.

Sukladno članku 29. stavak 7. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne Novine broj:20/18.), o prigovoru je odlučilo  Općinsko vijeće Općine Bilje na svojoj sjednici održanoj 27.lipnja  2019.godine. Prigovori  se odnosio na odredbe Programa vezane za ekološku proizvodnju, traženo je da se  briše  odredba  kojom su  određene površine namijenjene za ekološku proizvodnju.

Općinsko vijeće Općine Bilje  nakon razmatranja zaprimljenog  prigovora je  odlučilo  da prigovor  ne  prihvaća.

Obrazloženje: Kako je strateško opredjeljenje Općine Bilje povećavanje poljoprivrednih površina za ekološku poljoprivrednu proizvodnju, što je i opredjeljenje Republike Hrvatske,  a budući je i   Zakonom  o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18… 115/18.) propisana obveza jedinica lokalne samouprave da odlukama  kojima odlučuje o vlasničkim i drugim stvarnim pravima na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu države obvezno osiguravaju zaštitu i unaprjeđenje gospodarskih, ekoloških i drugih interesa Republike Hrvatske i njezinih građana, određivanje površina za ekološku poljoprivrednu proizvodnju nije u suprotnosti ni sa jednim zakonom. Osim navedenog, od ukupno 2.915,3003 hektara, koliko je Programom određeno za zakup, samo  147,1447 hektara   je  temeljem pogodnosti tla, određeno za  ekološku proizvodnju,  što čini tek oko 5% površine, od ukupne površine određene za zakup, a uvjeti za bavljenje ekološkom poljoprivrednom  proizvodnjom su isti za sve poljoprivrednike, tako da ovom odredbom niti jedan poljoprivrednik nije unaprijed , niti privilegiran, niti stavljen u nepovoljan položaj.

Općinski načelnik Željko Cickaj, iur.v.r.