Lug – land art devastacija

Land art instalacija rimski vojnik sa jarcem financirana je iz projekta prekogranicne suradnje Hrvatska Mađarska Green Baranja/Baranya 
Vrijednost instalacije je 5.000,00 eur